Skocz do zawartości

  • 0
Hubert Moroz

[Galaxy Ace 2] Bootloop? Wgrywanie CM12.1

Pytanie

Witam. Mam problem z wgraniem CM12.1 ze stockokowego JB. Proszę o zadawanie pytań, bo nie wiem czego potrzebujecie, aby mi pomoc. Jeśli by była jakaś instrukcja jak to wgrać od samego początku (flashowanie odinem stockowego JB [pobranego przez samfirma], przez ?roota? do CM12.1)

LOG:AROMA INSTALLER version 3.00 (c) 2013-2015 by amarullz.com ROM Name : CyanogenMod ROM Version : 12.0 ROM Author : polishvodka Device : Samsung Galaxy Ace 2 Start at : Wed Jan 25 02:41:16 2012 Warning: No file_contexts mount: failed to mount /dev/block/mmcblk0p3 at /system: Device or resource busy about to run program [/tmp/backuptool.sh] with 2 args Not backing up files from incompatible version: 11 run_program: child exited with status 127 about to run program [/tmp/otasigcheck.sh] with 1 args Creating filesystem with parameters: Size: 641728512 Block size: 4096 Blocks per group: 32768 Inodes per group: 7840 Inode size: 256 Journal blocks: 2448 Label: Blocks: 156672 Block groups: 5 Reserved block group size: 39 Created filesystem with 11/39200 inodes and 5034/156672 blocks warning: wipe_block_device: Wipe via secure discard suppressed due to bug in EMMC firmware Extract: /system/addon.d/50-cm.sh Extract: /system/addon.d/blacklist Extract: /system/app/Apollo.apk Extract: /system/app/BasicDreams.apk Extract: /system/app/Bluetooth.apk Extract: /system/app/BluetoothExt.apk Extract: /system/app/Browser.apk Extract: /system/app/CMFileManager.apk Extract: /system/app/CMHome.apk Extract: /system/app/CMWallpapers.apk Extract: /system/app/Calculator.apk Extract: /system/app/Calendar.apk Extract: /system/app/Camera2.apk Extract: /system/app/CellBroadcastReceiver.apk Extract: /system/app/CertInstaller.apk Extract: /system/app/ChronoKernelSettings-0991-beta.apk Extract: /system/app/DSPManager.apk Extract: /system/app/DeskClock.apk Extract: /system/app/Development.apk Extract: /system/app/DocumentsUI.apk Extract: /system/app/DownloadProviderUi.apk Extract: /system/app/Email.apk Extract: /system/app/Exchange2.apk Extract: /system/app/Galaxy4.apk Extract: /system/app/Gallery2.apk Extract: /system/app/HTMLViewer.apk Extract: /system/app/HoloSpiralWallpaper.apk Extract: /system/app/InCallUI.apk Extract: /system/app/KeyChain.apk Extract: /system/app/LatinIME.apk Extract: /system/app/LiveWallpapers.apk Extract: /system/app/LiveWallpapersPicker.apk Extract: /system/app/LockClock.apk Extract: /system/app/MagicSmokeWallpapers.apk Extract: /system/app/NoiseField.apk Extract: /system/app/PacProcessor.apk Extract: /system/app/PackageInstaller.apk Extract: /system/app/PhaseBeam.apk Extract: /system/app/PhotoPhase.apk Extract: /system/app/PhotoTable.apk Extract: /system/app/PicoTts.apk Extract: /system/app/PrintSpooler.apk Extract: /system/app/Provision.apk Extract: /system/app/SamsungServiceMode.apk Extract: /system/app/SoundRecorder.apk Extract: /system/app/Stk.apk Extract: /system/app/TelephonyProvider.apk Extract: /system/app/Term.apk Extract: /system/app/Torch.apk Extract: /system/app/UserDictionaryProvider.apk Extract: /system/app/VideoEditor.apk Extract: /system/app/VisualizationWallpapers.apk Extract: /system/app/VoicePlus.apk Extract: /system/app/WAPPushManager.apk Extract: /system/app/WhisperPush.apk Extract: /system/bin/aapt Extract: /system/bin/adb Extract: /system/bin/admsrv Extract: /system/bin/am Extract: /system/bin/app_process Extract: /system/bin/applypatch Extract: /system/bin/at_core Extract: /system/bin/at_distributor Extract: /system/bin/atrace Extract: /system/bin/auditd Extract: /system/bin/backuptool.functions Extract: /system/bin/backuptool.sh Extract: /system/bin/bcm4330.hcd Extract: /system/bin/bdt Extract: /system/bin/blkid Extract: /system/bin/bmgr Extract: /system/bin/bootanimation Extract: /system/bin/bu Extract: /system/bin/bugreport Extract: /system/bin/clatd Extract: /system/bin/content Extract: /system/bin/copsdaemon Extract: /system/bin/corrupt_gdt_free_blocks Extract: /system/bin/cspsa-server Extract: /system/bin/dalvikvm Extract: /system/bin/debuggerd Extract: /system/bin/dex2oat Extract: /system/bin/dexopt Extract: /system/bin/dhcpcd Extract: /system/bin/dnsmasq Extract: /system/bin/drmserver Extract: /system/bin/dump_image Extract: /system/bin/dumpstate Extract: /system/bin/dumpsys Extract: /system/bin/e2fsck Extract: /system/bin/erase_image Extract: /system/bin/fibmap.f2fs Extract: /system/bin/flash_image Extract: /system/bin/fsck.f2fs Extract: /system/bin/fsck_msdos Extract: /system/bin/gdbserver Extract: /system/bin/geomagneticd6x Extract: /system/bin/gps.cer Extract: /system/bin/gpsd Extract: /system/bin/gzip Extract: /system/bin/hostapd Extract: /system/bin/hostapd_cli Extract: /system/bin/idmap Extract: /system/bin/ime Extract: /system/bin/immvibed Extract: /system/bin/input Extract: /system/bin/installd Extract: /system/bin/ip Extract: /system/bin/ip6tables Extract: /system/bin/iptables Extract: /system/bin/iw Extract: /system/bin/keystore Extract: /system/bin/keystore_cli Extract: /system/bin/l2test_ertm Extract: /system/bin/linker Extract: /system/bin/logcat Extract: /system/bin/logwrapper Extract: /system/bin/make_ext4fs Extract: /system/bin/mdnsd Extract: /system/bin/media Extract: /system/bin/mediaserver Extract: /system/bin/mke2fs Extract: /system/bin/mkfs.f2fs Extract: /system/bin/mksh Extract: /system/bin/monkey Extract: /system/bin/mount.exfat Extract: /system/bin/msa Extract: /system/bin/mtpd Extract: /system/bin/ndc Extract: /system/bin/netcfg Extract: /system/bin/netd Extract: /system/bin/npsmobex Extract: /system/bin/ntfs-3g Extract: /system/bin/ntfsfix Extract: /system/bin/oatdump Extract: /system/bin/orientationd6x Extract: /system/bin/otasigcheck.sh Extract: /system/bin/ping Extract: /system/bin/ping6 Extract: /system/bin/pm Extract: /system/bin/pngtest Extract: /system/bin/pppd Extract: /system/bin/racoon Extract: /system/bin/radiooptions Extract: /system/bin/reboot Extract: /system/bin/requestsync Extract: /system/bin/rild Extract: /system/bin/run-as Extract: /system/bin/schedtest Extract: /system/bin/scp Extract: /system/bin/screencap Extract: /system/bin/screenrecord Extract: /system/bin/screenshot Extract: /system/bin/sdcard Extract: /system/bin/sdptool Extract: /system/bin/sensorservice Extract: /system/bin/service Extract: /system/bin/servicemanager Extract: /system/bin/set_ext4_err_bit Extract: /system/bin/settings Extract: /system/bin/setup_fs Extract: /system/bin/sftp Extract: /system/bin/showlease Extract: /system/bin/ssh Extract: /system/bin/ssh-keygen Extract: /system/bin/sshd Extract: /system/bin/start-ssh Extract: /system/bin/surfaceflinger Extract: /system/bin/svc Extract: /system/bin/sysinit Extract: /system/bin/ta_loader Extract: /system/bin/tc Extract: /system/bin/toolbox Extract: /system/bin/tune2fs Extract: /system/bin/uiautomator Extract: /system/bin/uncrypt Extract: /system/bin/usbid_init.sh Extract: /system/bin/vdc Extract: /system/bin/vold Extract: /system/bin/wm Extract: /system/bin/wpa_cli Extract: /system/bin/wpa_supplicant Extract: /system/build.prop Extract: /system/etc/.has_su_daemon Extract: /system/etc/AGPS_CA.pem Extract: /system/etc/AT/manuf_id.cfg Extract: /system/etc/AT/model_id.cfg Extract: /system/etc/AT/system_id.cfg Extract: /system/etc/CHANGELOG-CM.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/LVVEFS_Rx_Configuration.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/LVVEFS_Tx_Configuration.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECOFF.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECOFF_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECOFF_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECOFF_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECON.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECON_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECON_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_BTNRECON_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET_EXTRA.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET_EXTRA_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HANDSET_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADPHONE.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADPHONE_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADPHONE_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADPHONE_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADSET.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADSET_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADSET_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_HEADSET_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_LOOPBACK.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER_EXTRA.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER_EXTRA_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Rx_ControlParams_SPEAKER_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECOFF.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECOFF_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECOFF_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECOFF_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECON.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECON_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECON_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_BTNRECON_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET_EXTRA.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET_EXTRA_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HANDSET_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADPHONE.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADPHONE_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADPHONE_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADPHONE_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADSET.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADSET_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADSET_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_HEADSET_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_LOOPBACK.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER_EXTRA.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER_EXTRA_WB.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER_VOIP.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER_VT.txt Extract: /system/etc/LVVEFS_tuning_parameters/Tx_ControlParams_SPEAKER_WB.txt Extract: /system/etc/NOTICE.html.gz Extract: /system/etc/adm.sqlite-u8500 Extract: /system/etc/apns-conf.xml Extract: /system/etc/asound.conf Extract: /system/etc/audio_effects.conf Extract: /system/etc/audio_policy.conf Extract: /system/etc/bash/bash_logout Extract: /system/etc/bash/bashrc Extract: /system/etc/bluetooth/auto_pair_devlist.conf Extract: /system/etc/bluetooth/bt_did.conf Extract: /system/etc/bluetooth/bt_stack.conf Extract: /system/etc/bluetooth/bt_vendor.conf Extract: /system/etc/calib.dat Extract: /system/etc/clatd.conf Extract: /system/etc/cspsa.conf Extract: /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/10-mtu Extract: /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/20-dns.conf Extract: /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/95-configured Extract: /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks Extract: /system/etc/dhcpcd/dhcpcd.conf Extract: /system/etc/event-log-tags Extract: /system/etc/fallback_fonts.xml Extract: /system/etc/gps.conf Extract: /system/etc/gps.xml Extract: /system/etc/hosts Extract: /system/etc/init.d/00autoload Extract: /system/etc/init.d/60zram Extract: /system/etc/media_codecs.xml Extract: /system/etc/media_profiles.xml Extract: /system/etc/mkshrc Extract: /system/etc/nano/asm.nanorc Extract: /system/etc/nano/awk.nanorc Extract: /system/etc/nano/c.nanorc Extract: /system/etc/nano/cmake.nanorc Extract: /system/etc/nano/css.nanorc Extract: /system/etc/nano/fortran.nanorc Extract: /system/etc/nano/groff.nanorc Extract: /system/etc/nano/html.nanorc Extract: /system/etc/nano/java.nanorc Extract: /system/etc/nano/makefile.nanorc Extract: /system/etc/nano/nanorc Extract: /system/etc/nano/nanorc.nanorc Extract: /system/etc/nano/objc.nanorc Extract: /system/etc/nano/ocaml.nanorc Extract: /system/etc/nano/patch.nanorc Extract: /system/etc/nano/perl.nanorc Extract: /system/etc/nano/php.nanorc Extract: /system/etc/nano/python.nanorc Extract: /system/etc/nano/ruby.nanorc Extract: /system/etc/nano/sh.nanorc Extract: /system/etc/nano/tcl.nanorc Extract: /system/etc/nano/tex.nanorc Extract: /system/etc/nano/xml.nanorc Extract: /system/etc/omxloaders Extract: /system/etc/param.dat Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.audio.low_latency.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.bluetooth_le.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.camera.autofocus.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.camera.flash-autofocus.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.camera.front.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.camera.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.location.gps.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.location.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.sensor.accelerometer.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.sensor.compass.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.sensor.proximity.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.telephony.gsm.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.touchscreen.multitouch.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.touchscreen.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.usb.accessory.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.usb.host.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.wifi.direct.xml Extract: /system/etc/permissions/android.hardware.wifi.xml Extract: /system/etc/permissions/android.software.live_wallpaper.xml Extract: /system/etc/permissions/android.software.sip.voip.xml Extract: /system/etc/permissions/android.software.sip.xml Extract: /system/etc/permissions/com.android.location.provider.xml Extract: /system/etc/permissions/com.android.media.remotedisplay.xml Extract: /system/etc/permissions/com.cyanogenmod.android.xml Extract: /system/etc/permissions/com.cyngn.screencast.xml Extract: /system/etc/permissions/com.cyngn.updater.xml Extract: /system/etc/permissions/com.nextbit.android.xml Extract: /system/etc/permissions/com.tmobile.software.themes.xml Extract: /system/etc/permissions/handheld_core_hardware.xml Extract: /system/etc/permissions/org.cyanogenmod.hardware.xml Extract: /system/etc/permissions/org.cyanogenmod.theme.xml Extract: /system/etc/permissions/platform.xml Extract: /system/etc/permissions/qti_permissions.xml Extract: /system/etc/ppp/ip-up-vpn Extract: /system/etc/recovery-resource.dat Extract: /system/etc/security/cacerts/00673b5b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/02b73561.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/052e396b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/08aef7bb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/0d188d89.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/10531352.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/111e6273.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/119afc2e.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/124bbd54.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/12d55845.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1676090a.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/17b51fe6.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1dac3003.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1dbdda5b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1dcd6f4c.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1df5a75f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1e1eab7c.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1e8e7201.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/1eb37bdf.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/21855f49.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/219d9499.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/23f4c490.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/27af790d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/2afc57aa.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/2d9dafe4.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/2e8714cb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/2fa87019.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/2fb1850a.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/33815e15.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/33815e15.1 Extract: /system/etc/security/cacerts/343eb6cb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/399e7759.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3a3b02ce.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3ad48a91.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3c58f906.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3c860d51.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3c9a4d3b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3d441de8.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/3e7271e8.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/40dc992e.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/418595b9.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/450c6e38.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/455f1b52.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/48478734.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/48a195d8.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/4d654d1d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/4e18c148.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/4fbd6bfa.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5021a0a2.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5046c355.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/524d9b43.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/56b8a0b6.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/57692373.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/58a44af1.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/594f1775.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5a3f0ff8.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5a5372fc.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5cf9d536.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5e4e69e7.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/5f47b495.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/60afe812.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/635ccfd5.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/63a2c897.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/67495436.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/69105f4f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/6adf0799.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/6e8bf996.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/6fcc125d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/72f369af.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/72fa7371.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/74c26bd0.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/75680d2e.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7651b327.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/76579174.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7672ac4b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7999be0d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7a481e66.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7a819ef2.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7d3cd826.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/7d453d8f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/81b9768f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/82223c44.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/8470719d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/84cba82f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/85cde254.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/86212b19.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/87753b0d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/882de061.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/895cad1a.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/89c02a45.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/91739615.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9339512a.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9576d26b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/95aff9e3.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9685a493.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9772ca32.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9ab62355.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9d6523ce.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9dbefe7b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/9f533518.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/a0bc6fbb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/a2df7ad7.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/a3896b44.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/a7605362.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/a7d2cf64.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ab5346f4.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/add67345.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/aeb67534.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/b0ed035a.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/b0f3e76e.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/b3fb433b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/b7db1890.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/b872f2b4.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/bc3f2570.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/bcdd5959.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/bda4cc84.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/bdacca6f.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/bf64f35b.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c33a80d4.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c3a6a9ad.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c51c224c.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c527e4ab.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c7e2a638.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/c8763593.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/cb156124.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ccc52f49.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/cdaebb72.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/cf701eeb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d16a5865.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d537fba6.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d59297b8.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d64f06f3.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d66b55d9.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/d7746a63.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/dbc54cab.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ddc328ff.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e268a4c5.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e48193cf.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e60bf0c0.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e775ed2d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e7b8d656.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/e8651083.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ea169617.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/eb375c3e.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ed524cf5.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ee7cd6fb.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ee90b008.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/f4996e82.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/f58a60fe.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/f61bff45.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/f80cc7f6.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/fac084d7.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/facacbc6.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/fb126c6d.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/fde84897.0 Extract: /system/etc/security/cacerts/ff783690.0 Extract: /system/etc/security/mac_permissions.xml Extract: /system/etc/security/otacerts.zip Extract: /system/etc/selective-spn-conf.xml Extract: /system/etc/sensors.dat Extract: /system/etc/spn-conf.xml Extract: /system/etc/ssh/sshd_config Extract: /system/etc/ste_modem.sh Extract: /system/etc/system_fonts.xml Extract: /system/etc/terminfo/E/Eterm Extract: /system/etc/terminfo/E/Eterm-color Extract: /system/etc/terminfo/a/ansi Extract: /system/etc/terminfo/c/cons25 Extract: /system/etc/terminfo/c/cygwin Extract: /system/etc/terminfo/d/dumb Extract: /system/etc/terminfo/h/hurd Extract: /system/etc/terminfo/l/linux Extract: /system/etc/terminfo/m/mach Extract: /system/etc/terminfo/m/mach-bold Extract: /system/etc/terminfo/m/mach-color Extract: /system/etc/terminfo/p/pcansi Extract: /system/etc/terminfo/r/rxvt Extract: /system/etc/terminfo/r/rxvt-basic Extract: /system/etc/terminfo/s/screen Extract: /system/etc/terminfo/s/screen-256color Extract: /system/etc/terminfo/s/screen-256color-bce Extract: /system/etc/terminfo/s/screen-bce Extract: /system/etc/terminfo/s/screen-s Extract: /system/etc/terminfo/s/screen-w Extract: /system/etc/terminfo/s/sun Extract: /system/etc/terminfo/v/vt100 Extract: /system/etc/terminfo/v/vt102 Extract: /system/etc/terminfo/v/vt220 Extract: /system/etc/terminfo/v/vt52 Extract: /system/etc/terminfo/w/wsvt25 Extract: /system/etc/terminfo/w/wsvt25m Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-256color Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-color Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-r5 Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-r6 Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-vt220 Extract: /system/etc/terminfo/x/xterm-xfree86 Extract: /system/etc/vimrc Extract: /system/etc/wifi/bcmdhd_apsta.bin Extract: /system/etc/wifi/bcmdhd_mfg.bin Extract: /system/etc/wifi/bcmdhd_p2p.bin Extract: /system/etc/wifi/bcmdhd_sta.bin Extract: /system/etc/wifi/nvram_mfg.txt Extract: /system/etc/wifi/nvram_net.txt Extract: /system/etc/wifi/p2p_supplicant_overlay.conf Extract: /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf Extract: /system/etc/wifi/wpa_supplicant_overlay.conf Extract: /system/extras/ext4_utils/make_ext4fs_main.P Extract: /system/extras/ext4_utils/make_ext4fs_main.o Extract: /system/fonts/AndroidClock.ttf Extract: /system/fonts/AndroidClock_Highlight.ttf Extract: /system/fonts/AndroidClock_Solid.ttf Extract: /system/fonts/AndroidEmoji.ttf Extract: /system/fonts/Clockopia.ttf Extract: /system/fonts/DroidNaskh-Regular.ttf Extract: /system/fonts/DroidNaskhUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansArmenian.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansEthiopic-Regular.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansFallback.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansGeorgian.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansHebrew-Bold.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansHebrew-Regular.ttf Extract: /system/fonts/DroidSansMono.ttf Extract: /system/fonts/DroidSerif-Bold.ttf Extract: /system/fonts/DroidSerif-BoldItalic.ttf Extract: /system/fonts/DroidSerif-Italic.ttf Extract: /system/fonts/DroidSerif-Regular.ttf Extract: /system/fonts/LBhashitaComplexSans-Bold.ttf Extract: /system/fonts/LBhashitaComplexSans-Regular.ttf Extract: /system/fonts/MTLmr3m.ttf Extract: /system/fonts/NanumGothic.ttf Extract: /system/fonts/NotoColorEmoji.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansBengali-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansBengali-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansBengaliUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansBengaliUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansDevanagari-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansDevanagari-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansDevanagariUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansDevanagariUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKannada-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKannada-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKannadaUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKannadaUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKhmer-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKhmer-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKhmerUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansKhmerUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansLao-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansLao-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansLaoUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansLaoUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansMalayalam-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansMalayalam-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansMalayalamUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansMalayalamUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansSymbols-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTamil-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTamil-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTamilUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTamilUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTelugu-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTelugu-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTeluguUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansTeluguUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansThai-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansThai-Regular.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansThaiUI-Bold.ttf Extract: /system/fonts/NotoSansThaiUI-Regular.ttf Extract: /system/fonts/Padauk-book.ttf Extract: /system/fonts/Padauk-bookbold.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-Bold.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-BoldItalic.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-Italic.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-Light.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-LightItalic.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-Regular.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-Thin.ttf Extract: /system/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf Extract: /system/fonts/RobotoCondensed-Bold.ttf Extract: /system/fonts/RobotoCondensed-BoldItalic.ttf Extract: /system/fonts/RobotoCondensed-Italic.ttf Extract: /system/fonts/RobotoCondensed-Regular.ttf Extract: /system/framework/am.jar Extract: /system/framework/android.policy.jar Extract: /system/framework/android.test.runner.jar Extract: /system/framework/apache-xml.jar Extract: /system/framework/bmgr.jar Extract: /system/framework/bouncycastle.jar Extract: /system/framework/bu.jar Extract: /system/framework/com.android.future.usb.accessory.jar Extract: /system/framework/com.android.location.provider.jar Extract: /system/framework/com.android.media.remotedisplay.jar Extract: /system/framework/conscrypt.jar Extract: /system/framework/content.jar Extract: /system/framework/core-junit.jar Extract: /system/framework/core-libart.jar Extract: /system/framework/core.jar Extract: /system/framework/ext.jar Extract: /system/framework/framework-res.apk Extract: /system/framework/framework.jar Extract: /system/framework/framework2.jar Extract: /system/framework/ime.jar Extract: /system/framework/input.jar Extract: /system/framework/javax.obex.jar Extract: /system/framework/media_cmd.jar Extract: /system/framework/mms-common.jar Extract: /system/framework/monkey.jar Extract: /system/framework/okhttp.jar Extract: /system/framework/org.cyanogenmod.hardware.jar Extract: /system/framework/pm.jar Extract: /system/framework/requestsync.jar Extract: /system/framework/services.jar Extract: /system/framework/settings.jar Extract: /system/framework/svc.jar Extract: /system/framework/telephony-common.jar Extract: /system/framework/telephony-msim.jar Extract: /system/framework/uiautomator.jar Extract: /system/framework/voip-common.jar Extract: /system/framework/webview/paks/am.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ar.pak Extract: /system/framework/webview/paks/bg.pak Extract: /system/framework/webview/paks/bn.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ca.pak Extract: /system/framework/webview/paks/cs.pak Extract: /system/framework/webview/paks/da.pak Extract: /system/framework/webview/paks/de.pak Extract: /system/framework/webview/paks/el.pak Extract: /system/framework/webview/paks/en-GB.pak Extract: /system/framework/webview/paks/en-US.pak Extract: /system/framework/webview/paks/es-419.pak Extract: /system/framework/webview/paks/es.pak Extract: /system/framework/webview/paks/et.pak Extract: /system/framework/webview/paks/fa.pak Extract: /system/framework/webview/paks/fi.pak Extract: /system/framework/webview/paks/fil.pak Extract: /system/framework/webview/paks/fr.pak Extract: /system/framework/webview/paks/gu.pak Extract: /system/framework/webview/paks/he.pak Extract: /system/framework/webview/paks/hi.pak Extract: /system/framework/webview/paks/hr.pak Extract: /system/framework/webview/paks/hu.pak Extract: /system/framework/webview/paks/id.pak Extract: /system/framework/webview/paks/it.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ja.pak Extract: /system/framework/webview/paks/kn.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ko.pak Extract: /system/framework/webview/paks/lt.pak Extract: /system/framework/webview/paks/lv.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ml.pak Extract: /system/framework/webview/paks/mr.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ms.pak Extract: /system/framework/webview/paks/nb.pak Extract: /system/framework/webview/paks/nl.pak Extract: /system/framework/webview/paks/pl.pak Extract: /system/framework/webview/paks/pt-BR.pak Extract: /system/framework/webview/paks/pt-PT.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ro.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ru.pak Extract: /system/framework/webview/paks/sk.pak Extract: /system/framework/webview/paks/sl.pak Extract: /system/framework/webview/paks/sr.pak Extract: /system/framework/webview/paks/sv.pak Extract: /system/framework/webview/paks/sw.pak Extract: /system/framework/webview/paks/ta.pak Extract: /system/framework/webview/paks/te.pak Extract: /system/framework/webview/paks/th.pak Extract: /system/framework/webview/paks/tr.pak Extract: /system/framework/webview/paks/uk.pak Extract: /system/framework/webview/paks/vi.pak Extract: /system/framework/webview/paks/webviewchromium.pak Extract: /system/framework/webview/paks/zh-CN.pak Extract: /system/framework/webview/paks/zh-TW.pak Extract: /system/framework/webviewchromium.jar Extract: /system/framework/wm.jar Extract: /system/lib/crtbegin_so.o Extract: /system/lib/crtend_so.o Extract: /system/lib/drm/libdrmwvmplugin.so Extract: /system/lib/drm/libfwdlockengine.so Extract: /system/lib/egl/egl.cfg Extract: /system/lib/egl/libEGL_mali.so Extract: /system/lib/egl/libGLES_android.so Extract: /system/lib/egl/libGLESv1_CM_mali.so Extract: /system/lib/egl/libGLESv2_mali.so Extract: /system/lib/hw/audio.a2dp.default.so Extract: /system/lib/hw/audio.primary.default.so Extract: /system/lib/hw/audio.primary.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/audio.usb.default.so Extract: /system/lib/hw/audio_policy.default.so Extract: /system/lib/hw/audio_policy.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/bluetooth.default.so Extract: /system/lib/hw/camera.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/copybit.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/gps.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/gralloc.default.so Extract: /system/lib/hw/gralloc.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/hwcomposer.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/keystore.default.so Extract: /system/lib/hw/lights.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/local_time.default.so Extract: /system/lib/hw/memtrack.montblanc.so Extract: /system/lib/hw/power.default.so Extract: /system/lib/hw/sensors.montblanc.so Extract: /system/lib/libEGL.so Extract: /system/lib/libETC1.so Extract: /system/lib/libFFTEm.so Extract: /system/lib/libFFmpegExtractor.so Extract: /system/lib/libGLES_trace.so Extract: /system/lib/libGLESv1_CM.so Extract: /system/lib/libGLESv2.so Extract: /system/lib/libLLVM.so Extract: /system/lib/libMali.so Extract: /system/lib/libOpenMAXAL.so Extract: /system/lib/libOpenSLES.so Extract: /system/lib/libRS.so Extract: /system/lib/libRSCpuRef.so Extract: /system/lib/libRSDriver.so Extract: /system/lib/libRScpp.so Extract: /system/lib/libSR_AudioIn.so Extract: /system/lib/libUMP.so Extract: /system/lib/libWVStreamControlAPI_L3.so Extract: /system/lib/lib_SamsungRec_V01006.so Extract: /system/lib/lib_Samsung_SB_AM_for_ICS_v03008.so Extract: /system/lib/libacdapi_azi.so Extract: /system/lib/libandroid.so Extract: /system/lib/libandroid_runtime.so Extract: /system/lib/libandroid_servers.so Extract: /system/lib/libandroidfw.so Extract: /system/lib/libart-compiler.so Extract: /system/lib/libart.so Extract: /system/lib/libasound.so Extract: /system/lib/libatparser.so Extract: /system/lib/libaudioeffect_jni.so Extract: /system/lib/libaudioflinger.so Extract: /system/lib/libaudiopolicy_sec.so Extract: /system/lib/libaudioutils.so Extract: /system/lib/libavcodec.so Extract: /system/lib/libavformat.so Extract: /system/lib/libavutil.so Extract: /system/lib/libbassapp.so Extract: /system/lib/libbcc.sha1.so Extract: /system/lib/libbcc.so Extract: /system/lib/libbcinfo.so Extract: /system/lib/libbinder.so Extract: /system/lib/libblt_hw.so Extract: /system/lib/libbluetooth_jni.so Extract: /system/lib/libbt-hci.so Extract: /system/lib/libbt-utils.so Extract: /system/lib/libc.so Extract: /system/lib/libc_malloc_debug_leak.so Extract: /system/lib/libc_malloc_debug_qemu.so Extract: /system/lib/libcamera_client.so Extract: /system/lib/libcamera_metadata.so Extract: /system/lib/libcameraservice.so Extract: /system/lib/libchromium_net.so Extract: /system/lib/libclcore.bc Extract: /system/lib/libclcore_debug.bc Extract: /system/lib/libclcore_neon.bc Extract: /system/lib/libcn.so Extract: /system/lib/libcommon_time_client.so Extract: /system/lib/libcompiler_rt.so Extract: /system/lib/libconnectivitymanager.so Extract: /system/lib/libcontrolcsc.so Extract: /system/lib/libcops.so Extract: /system/lib/libcorkscrew.so Extract: /system/lib/libcrypto.so Extract: /system/lib/libcspsa.so Extract: /system/lib/libctest.so Extract: /system/lib/libcurve25519.so Extract: /system/lib/libcutils.so Extract: /system/lib/libdefcontainer_jni.so Extract: /system/lib/libdiskconfig.so Extract: /system/lib/libdl.so Extract: /system/lib/libdrmframework.so Extract: /system/lib/libdrmframework_jni.so Extract: /system/lib/libdvm.so Extract: /system/lib/libeffects.so Extract: /system/lib/libemoji.so Extract: /system/lib/libexif.so Extract: /system/lib/libexpat.so Extract: /system/lib/libext2_blkid.so Extract: /system/lib/libext2_com_err.so Extract: /system/lib/libext2_e2p.so Extract: /system/lib/libext2_profile.so Extract: /system/lib/libext2_uuid.so Extract: /system/lib/libext2fs.so Extract: /system/lib/libext4_utils.so Extract: /system/lib/libfactoryutil.so Extract: /system/lib/libffmpeg_utils.so Extract: /system/lib/libfilterfw.so Extract: /system/lib/libfilterpack_imageproc.so Extract: /system/lib/libft2.so Extract: /system/lib/libgabi++.so Extract: /system/lib/libgccdemangle.so Extract: /system/lib/libgui.so Extract: /system/lib/libhalaudioprocessing.so Extract: /system/lib/libhardware.so Extract: /system/lib/libhardware_legacy.so Extract: /system/lib/libharfbuzz_ng.so Extract: /system/lib/libhwui.so Extract: /system/lib/libicui18n.so Extract: /system/lib/libicuuc.so Extract: /system/lib/libimscamera_jni.so Extract: /system/lib/libinput.so Extract: /system/lib/libinputservice.so Extract: /system/lib/libiprouteutil.so Extract: /system/lib/libisimessage.so Extract: /system/lib/libjackpal-androidterm5.so Extract: /system/lib/libjackpal-termexec2.so Extract: /system/lib/libjavacore.so Extract: /system/lib/libjavacrypto.so Extract: /system/lib/libjhead.so Extract: /system/lib/libjhead_jni.so Extract: /system/lib/libjni_eglfence.so Extract: /system/lib/libjni_filtershow_filters.so Extract: /system/lib/libjni_jpegstream.so Extract: /system/lib/libjni_latinime.so Extract: /system/lib/libjni_mosaic.so Extract: /system/lib/libjni_pacprocessor.so Extract: /system/lib/libjni_tinyplanet.so Extract: /system/lib/libjnigraphics.so Extract: /system/lib/libjpeg.so Extract: /system/lib/libkeystore_binder.so Extract: /system/lib/liblog.so Extract: /system/lib/liblogwrap.so Extract: /system/lib/liblos.so Extract: /system/lib/libm.so Extract: /system/lib/libmalmon.so Extract: /system/lib/libmalrf.so Extract: /system/lib/libmalutil.so Extract: /system/lib/libmdnssd.so Extract: /system/lib/libmedia.so Extract: /system/lib/libmedia_jni.so Extract: /system/lib/libmedialogservice.so Extract: /system/lib/libmediaplayerservice.so Extract: /system/lib/libmemtrack.so Extract: /system/lib/libmmprobe.so Extract: /system/lib/libmpl.so Extract: /system/lib/libmtp.so Extract: /system/lib/libnamparser.so Extract: /system/lib/libnativehelper.so Extract: /system/lib/libnbaio.so Extract: /system/lib/libncurses.so Extract: /system/lib/libnetcmdiface.so Extract: /system/lib/libnetlink.so Extract: /system/lib/libnetutils.so Extract: /system/lib/libnfc_ndef.so Extract: /system/lib/libnmf.so Extract: /system/lib/libnmfee.so Extract: /system/lib/libnmftimer.so Extract: /system/lib/libomission_avoidance.so Extract: /system/lib/libomxil-bellagio.so Extract: /system/lib/libpac.so Extract: /system/lib/libpagemap.so Extract: /system/lib/libpci.so Extract: /system/lib/libphonet.so Extract: /system/lib/libpixelflinger.so Extract: /system/lib/libpng.so Extract: /system/lib/libportable.so Extract: /system/lib/libpower.so Extract: /system/lib/libpowermanager.so Extract: /system/lib/libpscc.so Extract: /system/lib/libreference-ril.so Extract: /system/lib/libril.so Extract: /system/lib/librilutils.so Extract: /system/lib/librs_jni.so Extract: /system/lib/librtp_jni.so Extract: /system/lib/libsamsungRecord.so Extract: /system/lib/libsamsungSoundbooster.so Extract: /system/lib/libsec-ril.so Extract: /system/lib/libsecnativefeature.so Extract: /system/lib/libsecril-client.so Extract: /system/lib/libselinux.so Extract: /system/lib/libsensorservice.so Extract: /system/lib/libshmnetlnk.so Extract: /system/lib/libskia.so Extract: /system/lib/libsms_server.so Extract: /system/lib/libsoftkeymaster.so Extract: /system/lib/libsonivox.so Extract: /system/lib/libsoundpool.so Extract: /system/lib/libsparse.so Extract: /system/lib/libspeech_proc_customer_plugin.so Extract: /system/lib/libspeech_processing.so Extract: /system/lib/libspeexresampler.so Extract: /system/lib/libsqlite.so Extract: /system/lib/libsqlite_jni.so Extract: /system/lib/libsrec_jni.so Extract: /system/lib/libssh.so Extract: /system/lib/libssl.so Extract: /system/lib/libstagefright.so Extract: /system/lib/libstagefright_amrnb_common.so Extract: /system/lib/libstagefright_avc_common.so Extract: /system/lib/libstagefright_chromium_http.so Extract: /system/lib/libstagefright_enc_common.so Extract: /system/lib/libstagefright_foundation.so Extract: /system/lib/libstagefright_httplive.so Extract: /system/lib/libstagefright_omx.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_aacdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_aacenc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_amrdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_amrnbenc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_amrwbenc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_ffmpegadec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_ffmpegvdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_flacenc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_g711dec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_gsmdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_h264dec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_h264enc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_mp3dec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_mpeg4dec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_mpeg4enc.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_rawdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_vorbisdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_vpxdec.so Extract: /system/lib/libstagefright_soft_vpxenc.so Extract: /system/lib/libstagefright_wfd.so Extract: /system/lib/libstagefright_yuv.so Extract: /system/lib/libstagefrighthw.so Extract: /system/lib/libstdc++.so Extract: /system/lib/libste_adm.so Extract: /system/lib/libste_aiq_tools.so Extract: /system/lib/libste_audio_hwctrl.so Extract: /system/lib/libste_audio_mixer.so Extract: /system/lib/libste_ens_audio_common.so Extract: /system/lib/libste_ens_audio_samplerateconv.so Extract: /system/lib/libste_ens_image_tuningdatabase.so Extract: /system/lib/libste_ens_video_common.so Extract: /system/lib/libste_ensloader.so Extract: /system/lib/libste_ext_ens_image_common.so Extract: /system/lib/libste_omxil-interface.so Extract: /system/lib/libstecom.so Extract: /system/lib/libstelpcutils.so Extract: /system/lib/libsterc.so Extract: /system/lib/libstlport.so Extract: /system/lib/libsurfaceflinger.so Extract: /system/lib/libsurfaceflinger_ddmconnection.so Extract: /system/lib/libsuspend.so Extract: /system/lib/libswresample.so Extract: /system/lib/libswscale.so Extract: /system/lib/libsync.so Extract: /system/lib/libsysutils.so Extract: /system/lib/libtee.so Extract: /system/lib/libthread_db.so Extract: /system/lib/libtinyalsa.so Extract: /system/lib/libtrace.so Extract: /system/lib/libttscompat.so Extract: /system/lib/libttspico.so Extract: /system/lib/libui.so Extract: /system/lib/libusbhost.so Extract: /system/lib/libutils.so Extract: /system/lib/libvariablespeed.so Extract: /system/lib/libvideoeditor_core.so Extract: /system/lib/libvideoeditor_jni.so Extract: /system/lib/libvideoeditor_osal.so Extract: /system/lib/libvideoeditor_videofilters.so Extract: /system/lib/libvideoeditorplayer.so Extract: /system/lib/libvorbisidec.so Extract: /system/lib/libvt_jni.so Extract: /system/lib/libwebrtc_audio_preprocessing.so Extract: /system/lib/libwebviewchromium.so Extract: /system/lib/libwebviewchromium_plat_support.so Extract: /system/lib/libwilhelm.so Extract: /system/lib/libwpa_client.so Extract: /system/lib/libwvdrm_L3.so Extract: /system/lib/libwvm.so Extract: /system/lib/libz.so Extract: /system/lib/modules/bfq-iosched.ko Extract: /system/lib/modules/bthid.ko Extract: /system/lib/modules/cfq-iosched.ko Extract: /system/lib/modules/cifs.ko Extract: /system/lib/modules/configs.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_fantasy.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_lagfree.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_lionheart.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_ondemandplus.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_smartass2.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_userspace.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_zenx.ko Extract: /system/lib/modules/cpufreq_zzmoove.ko Extract: /system/lib/modules/crc-itu-t.ko Extract: /system/lib/modules/crc7.ko Extract: /system/lib/modules/db8500-modem-trace.ko Extract: /system/lib/modules/deadline-iosched.ko Extract: /system/lib/modules/dhd.ko Extract: /system/lib/modules/exfat.ko Extract: /system/lib/modules/frandom.ko Extract: /system/lib/modules/hid-logitech-dj.ko Extract: /system/lib/modules/hwreg.ko Extract: /system/lib/modules/isofs.ko Extract: /system/lib/modules/j4fs.ko Extract: /system/lib/modules/lib80211.ko Extract: /system/lib/modules/lockd.ko Extract: /system/lib/modules/logger.ko Extract: /system/lib/modules/md4.ko Extract: /system/lib/modules/mii.ko Extract: /system/lib/modules/msdos.ko Extract: /system/lib/modules/nfs.ko Extract: /system/lib/modules/nilfs2.ko Extract: /system/lib/modules/nomadik-rng.ko Extract: /system/lib/modules/ntfs.ko Extract: /system/lib/modules/param.ko Extract: /system/lib/modules/rng-core.ko Extract: /system/lib/modules/sha256_generic.ko Extract: /system/lib/modules/sunrpc.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_bic.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_hybla.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_illinois.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_lp.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_scalable.ko Extract: /system/lib/modules/tcp_veno.ko Extract: /system/lib/modules/tun.ko Extract: /system/lib/modules/udf.ko Extract: /system/lib/modules/ux500_hash.ko Extract: /system/lib/modules/vpnclient.ko Extract: /system/lib/modules/vr-iosched.ko Extract: /system/lib/modules/zcache.ko Extract: /system/lib/modules/zen-iosched.ko Extract: /system/lib/modules/zram.ko Extract: /system/lib/ppp_sterc.so Extract: /system/lib/soundfx/libaudiopreprocessing.so Extract: /system/lib/soundfx/libbundlewrapper.so Extract: /system/lib/soundfx/libcyanogen-dsp.so Extract: /system/lib/soundfx/libdownmix.so Extract: /system/lib/soundfx/libeffectproxy.so Extract: /system/lib/soundfx/libldnhncr.so Extract: /system/lib/soundfx/libreverbwrapper.so Extract: /system/lib/soundfx/libvisualizer.so Extract: /system/lib/ssl/engines/libkeystore.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxarmivproc.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxface_detector.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxnorcos.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxredeye_corrector.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxredeye_detector.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libst_omxsplitter.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_alsasink.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_alsasource.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_audio_mixer.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_audio_source_sink.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_comfort_noise.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_cscall.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_amr.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_amrwb.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_h264.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_jpeg.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_mpeg2.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_mpeg4.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_dec_vc1.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_drc.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_aac.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_amr.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_amrwb.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_h264.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_jpeg.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_enc_mpeg4.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_exif_mixer.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_ext_camera.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_mdrc.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_noise_reduction.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_pcm_splitter.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_speech_proc.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_spl.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_teq.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_tonegen.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_val_src_sink.so Extract: /system/lib/ste_omxcomponents/libste_virtual_surround.so Extract: /system/lib/tee/cops_ta.ssw Extract: /system/lib/tee/custom_ta.ssw Extract: /system/lib/tee/libbassapp_ssw Extract: /system/lib/tee/smcl_ta_8500bx_secure.ssw Extract: /system/media/LMprec_508.emd Extract: /system/media/PFFprec_600.emd Extract: /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_01.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_02.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_03.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Alarm_Buzzer.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Alarm_Rooster_02.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Argon.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Barium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Cesium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/CyanAlarm.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Hassium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Neptunium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Nobelium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/NuclearLaunch.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Osmium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Platinum.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Plutonium.ogg Extract: /system/media/audio/alarms/Scandium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Adara.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Aldebaran.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Altair.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Alya.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Antares.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Antimony.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Arcturus.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Argon.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Beat_Box_Android.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Beryllium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Betelgeuse.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/CaffeineSnake.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Canopus.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Capella.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Castor.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/CetiAlpha.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Cobalt.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Cricket.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/CyanDoink.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/CyanMail.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/CyanMessage.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/DearDeer.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Deneb.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Doink.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/DontPanic.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Drip.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Electra.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/F1_MissedCall.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/F1_New_MMS.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/F1_New_SMS.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Fluorine.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Fomalhaut.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Gallium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Heaven.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Helium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Highwire.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Hojus.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Iridium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Krypton.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/KzurbSonar.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Lalande.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Laser.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Merope.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Mira.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Naughty.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/OnTheHunt.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Palladium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Plastic_Pipe.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Polaris.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Pollux.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Pong.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Procyon.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Proxima.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Radon.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Rang.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Rubidium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Selenium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Shaula.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/SpaceSeed.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Spica.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Stone.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Strontium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Syrma.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/TaDa.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Talitha.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Tejat.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Thallium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Tinkerbell.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Upsilon.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Vega.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Voila.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Xenon.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/Zirconium.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/moonbeam.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/pixiedust.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/pizzicato.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/regulus.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/sirius.ogg Extract: /system/media/audio/notifications/tweeters.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Andromeda.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Aquila.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/ArgoNavis.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Atria.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/BOOTES.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Backroad.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/BeatPlucker.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/BentleyDubs.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Big_Easy.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/BirdLoop.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Bollywood.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Boxbeat.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/BussaMove.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CASSIOPEIA.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Cairo.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Calypso_Steel.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CanisMajor.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CaribbeanIce.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Carina.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Centaurus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Champagne_Edition.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Club_Cubano.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CrayonRock.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CrazyDream.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CurveBall.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/CyanTone.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Cygnus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/DancinFool.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Ding.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/DonMessWivIt.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Draco.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/DreamTheme.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Eastern_Sky.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Enter_the_Nexus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Eridani.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/EtherShake.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/FreeFlight.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/FriendlyGhost.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Funk_Yall.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/GameOverGuitar.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Gimme_Mo_Town.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Girtab.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Glacial_Groove.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Growl.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/HalfwayHome.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Highscore.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Hydra.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/InsertCoin.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Kuma.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/LoopyLounge.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/LoveFlute.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Lyon.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Lyra.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Machina.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/MidEvilJaunt.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/MildlyAlarming.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Nairobi.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Nassau.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/NewPlayer.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/No_Limits.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Noises1.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Noises2.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Noises3.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/OrganDub.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Orion.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Paradise_Island.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Pegasus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Perseus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Playa.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Pyxis.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Rasalas.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Revelation.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Rigel.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Ring_Classic_02.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Ring_Digital_02.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_02.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_04.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Road_Trip.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Rockin.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/RomancingTheTone.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Safari.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Savannah.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Scarabaeus.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Sceptrum.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Seville.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Sheep.mp3 Extract: /system/media/audio/ringtones/Shes_All_That.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/SilkyWay.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/SitarVsSitar.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Solarium.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/SpringyJalopy.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Steppin_Out.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Terminated.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Testudo.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Themos.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Third_Eye.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Thunderfoot.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/TwirlAway.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/UrsaMinor.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/VeryAlarmed.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Vespa.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/World.ogg Extract: /system/media/audio/ringtones/Zeta.ogg Extract: /system/media/audio/ui/Dock.ogg Extract: /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg Extract: /system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg Extract: /system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg Extract: /system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg Extract: /system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg Extract: /system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg Extract: /system/media/audio/ui/Lock.ogg Extract: /system/media/audio/ui/LowBattery.ogg Extract: /system/media/audio/ui/Undock.ogg Extract: /system/media/audio/ui/Unlock.ogg Extract: /system/media/audio/ui/VideoRecord.ogg Extract: /system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg Extract: /system/media/audio/ui/camera_click.ogg Extract: /system/media/audio/ui/camera_focus.ogg Extract: /system/media/bootanimation.zip Extract: /system/priv-app/BackupRestoreConfirmation.apk Extract: /system/priv-app/CMAccount.apk Extract: /system/priv-app/CMUpdater.apk Extract: /system/priv-app/CalendarProvider.apk Extract: /system/priv-app/Contacts.apk Extract: /system/priv-app/ContactsProvider.apk Extract: /system/priv-app/DefaultContainerService.apk Extract: /system/priv-app/Dialer.apk Extract: /system/priv-app/DownloadProvider.apk Extract: /system/priv-app/ExternalStorageProvider.apk Extract: /system/priv-app/FusedLocation.apk Extract: /system/priv-app/InputDevices.apk Extract: /system/priv-app/Keyguard.apk Extract: /system/priv-app/MediaProvider.apk Extract: /system/priv-app/Mms.apk Extract: /system/priv-app/OneTimeInitializer.apk Extract: /system/priv-app/ProxyHandler.apk Extract: /system/priv-app/Settings.apk Extract: /system/priv-app/SettingsProvider.apk Extract: /system/priv-app/SharedStorageBackup.apk Extract: /system/priv-app/Shell.apk Extract: /system/priv-app/SystemUI.apk Extract: /system/priv-app/TeleService.apk Extract: /system/priv-app/ThemeChooser.apk Extract: /system/priv-app/ThemesProvider.apk Extract: /system/priv-app/Trebuchet.apk Extract: /system/priv-app/VoiceDialer.apk Extract: /system/priv-app/VpnDialogs.apk Extract: /system/priv-app/WallpaperCropper.apk Extract: /system/tts/lang_pico/de-DE_gl0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/de-DE_ta.bin Extract: /system/tts/lang_pico/en-GB_kh0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/en-GB_ta.bin Extract: /system/tts/lang_pico/en-US_lh0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/en-US_ta.bin Extract: /system/tts/lang_pico/es-ES_ta.bin Extract: /system/tts/lang_pico/es-ES_zl0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/fr-FR_nk0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/fr-FR_ta.bin Extract: /system/tts/lang_pico/it-IT_cm0_sg.bin Extract: /system/tts/lang_pico/it-IT_ta.bin Extract: /system/usr/icu/icudt51l.dat Extract: /system/usr/idc/qwerty.idc Extract: /system/usr/idc/qwerty2.idc Extract: /system/usr/keychars/Generic.kcm Extract: /system/usr/keychars/Virtual.kcm Extract: /system/usr/keychars/qwerty.kcm Extract: /system/usr/keychars/qwerty2.kcm Extract: /system/usr/keylayout/AVRCP.kl Extract: /system/usr/keylayout/Generic.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_0079_Product_0011.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_045e_Product_028e.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_045e_Product_0719.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c216.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c219.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c21f.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c294.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c299.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_046d_Product_c532.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_054c_Product_0268.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_0583_Product_2060.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_05ac_Product_0239.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1038_Product_1412.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_12bd_Product_d015.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1689_Product_fd00.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1689_Product_fd01.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1689_Product_fe00.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1bad_Product_f016.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1bad_Product_f023.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1bad_Product_f027.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1bad_Product_f036.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_1d79_Product_0009.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_22b8_Product_093d.kl Extract: /system/usr/keylayout/Vendor_2378_Product_100a.kl Extract: /system/usr/keylayout/gpio-keys.kl Extract: /system/usr/keylayout/qwerty.kl Extract: /system/usr/keylayout/sec_touchkey.kl Extract: /system/usr/keylayout/simple_remote.kl Extract: /system/usr/share/alsa/alsa.conf Extract: /system/usr/share/alsa/cards/aliases.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/center_lfe.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/default.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/dmix.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/dpl.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/dsnoop.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/front.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/iec958.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/modem.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/rear.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/side.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/surround40.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/surround41.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/surround50.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/surround51.conf Extract: /system/usr/share/alsa/pcm/surround71.conf Extract: /system/usr/share/bmd/RFFspeed_501.bmd Extract: /system/usr/share/bmd/RFFstd_501.bmd Extract: /system/usr/share/camera/config_file/aptina_mt9v113.dat Extract: /system/usr/share/camera/config_file/samsung_s5k4ecgx.dat Extract: /system/usr/share/camera/config_file/samsung_s5k4ecgx_codina_liteon.dat Extract: /system/usr/share/camera/config_file/siliconfile_sr030pc50.dat Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/common/portstate.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/eventhandler.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/ext_grab/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/ext_grabctl/api/returnbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/fsminit.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/grab/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/grabctl/api/returnbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264dec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264dec/mpc/api/cabac.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264dec/mpc/api/end_cabac.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264dec/mpc/ddep/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264enc/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264enc/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/h264enc/mpc/ddep/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/interruptdfc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/jpegdec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/jpegdec/mpc/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/jpegenc/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/jpegenc/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/jpegenc/mpc/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg2dec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg2dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg2dec/mpc/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4dec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4dec/mpc/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4enc/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4enc/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/mpeg4enc/mpc/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/pcmsettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/postevent.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/buffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/inform_resource_status.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/interrupt.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/mtf.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/mtf_resource.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/resource.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/signal.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/sleep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/resource_manager/api/tcm_mem_alloc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/sendcommand.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vc1dec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vc1dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vc1dec/mpc/api/mpc_trace_init.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vc1dec/mpc/ddep/api/log_event.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vpp/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_ev/vpp/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/amr/nmfil/decoder/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/amr/nmfil/encoder/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/api/set_debug.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/audiolibs/common/dummy.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/audiolibs/libmalloc/init.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/bindings/pcmadapter/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/bindings/shm/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/bindings/shmpcm/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/comfortnoise/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/common/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/decoders/streamed/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/dmaout/low_power.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/dummy.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/encoders/streamed/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/equalizer/nmfil/effect/configure.elf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/equalizer/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ext/api/set_debug.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ext_grab/api/cmd.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ext_grabctl/api/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ext_ispctl/api/cfg.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ext_ispctl/api/cmd.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/fsminit.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/grab/api/cmd.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/grabctl/api/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/h264dec/mpc/api/trace_init.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/h264dec/mpc/ddep/api/start_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/h264enc/mpc/api/mpc_trace_init.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/h264enc/mpc/ddep/api/start_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/hst/common/pcmsettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ispctl/api/cfg.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/ispctl/api/cmd.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/jpegdec/mpc/api/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/jpegdec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/jpegdec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/jpegdec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/jpegenc/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/malloc/setheap.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mdrc/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/memgrabctl/api/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/misc/controller/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/misc/samplesplayed.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mixer/nmfil/wrapper/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg2dec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg2dec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg2dec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4dec/arm_nmf/api/Copy.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4dec/mpc/api/algo_deblock.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4dec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4dec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4dec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/mpeg4enc/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/msp_dma_ctrl_ab8500/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/pcm_splitter/nmfil/wrapper/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/pcmdump/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/pcmprocessings/mips/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/pcmprocessings/wrapper/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/pcmsettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/resource_manager/api/common_interface_exports.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/resource_manager/api/mtf_resource.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/samplerateconv/nmfil/wrapper/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/sendcommand.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/setmemory.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/shared_emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/shared_fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/speech_proc/nmf/common/configure_time_align.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/speech_proc/nmf/common/hybrid_emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/speech_proc/nmf/common/hybrid_fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/speech_proc/nmf/mpc/dsp_port/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/spl/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/transducer_equalizer/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/vc1dec/mpc/api/mpc_trace_init.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/vc1dec/mpc/ddep/api/start_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_sk/volctrl/nmfil/effect/configure.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/debug/mpc/api/msg.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/dmaout/low_signal.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/eventhandler.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ext_grab/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ext_grabctl/api/acknowledges.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ext_grabctl/api/error.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ext_grabctl/api/reportcurves.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ext_ispctl/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/grab/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/grabctl/api/acknowledges.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/grabctl/api/error.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/grabctl/api/reportcurves.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264dec/mpc/api/end_cabac.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264dec/mpc/ddep/api/end_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264enc/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264enc/mpc/api/mpc_trace_init_ack.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/h264enc/mpc/ddep/api/end_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/interruptdfc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/ispctl/api/alert.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/jpegdec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/jpegdec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/jpegdec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/jpegdec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/jpegenc/mpc/api/portSettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg2dec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg2dec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg2dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg2dec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/arm_nmf/api/Copy.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/mpc/api/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/mpc/api/emptythisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/mpc/api/end_algodeblock.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/mpeg4dec/mpc/api/fillthisheader.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/msp_dma_ctrl_ab8500/bitclock.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/pcmdump/complete.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/pcmsettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/requestmemory.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/resource_manager/api/inform_resource_status.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/shared_emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/shared_fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/speech_proc/nmf/common/hybrid_emptythisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/speech_proc/nmf/common/hybrid_fillthisbuffer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/speech_proc/nmf/common/pcmsettings.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/vc1dec/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/vc1dec/mpc/ddep/api/end_codec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/_st/vpp/mpc/api/end_algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/codec/libamrcommon.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/codec/libamrdec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/codec/libamrdec24.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/codec/libamrenc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/codec/libamrenc24.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/nmfil/decoder.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/amr/nmfil/encoder.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/capturercontroller.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/dmain.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/dmain_bt.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/dmaout.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/dmaout_bt.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/host_reg.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/msp_dma_controller.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/msp_dma_ctrl_ab8500.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/msp_dma_ctrl_bt.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiocodec/mpc/renderercontroller.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libaudiotables.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libaudiowindows.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libbitstream.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libcrc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libdBconv.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libfft.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libimdct.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libmalloc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libmdct.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libmdcttables.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libmp3dequan.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libmp3hybrid.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libpolysyn.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libsbrqmf.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/audiolibs/libvector.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/bindings/pcmadapter.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/bindings/shm/shmin.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/bindings/shm/shmout.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/bindings/shmpcm/shmin.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/bindings/shmpcm/shmout.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/comfortnoise/effect/libcomfortnoise.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/comfortnoise/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/debug/mpc/dsp_printf.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/decoders/framealigned/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/decoders/streamed/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/encoders/framealigned/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/encoders/streamed/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/equalizer/effect/libequalizer.elf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/equalizer/effect/libequalizer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/equalizer/nmfil/effect.elf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/equalizer/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/ext_grab.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/ext_grabctl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/ext_ispctl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/fsm/component.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/fsm/generic.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/grab.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/grabctl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264dec/mpc/adapter.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264dec/mpc/cabac.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264dec/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264dec/mpc/h264dec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264enc/mpc/adapter.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264enc/mpc/algo.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264enc/mpc/algo_hdtv.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/h264enc/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/hybrid_hsem.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/hybrid_lsem.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/ispctl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/jpegdec/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/jpegdec/mpc/jpegdec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/jpegenc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/jpegenc/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/malloc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mdrc/effect/libmdrc5b.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mdrc/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/memgrabctl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/misc/controller.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/misc/synchronisation.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mixer/effect/libmixer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mixer/nmfil/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg2dec/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg2dec/mpc/mpeg2dec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4dec/mpc/algo_deblock.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4dec/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4dec/mpc/mpeg4dec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4enc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4enc/mpc/brc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/mpeg4enc/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/nmf/mpc/shared_bufin.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/nmf/mpc/shared_bufout.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/osttrace/mmdsp.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/pcm_splitter/nmfil/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/pcmdump.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/pcmprocessings/mips.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/pcmprocessings/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/preload_adm.txt Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/preload_imaging.txt Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/preload_mpcee.txt Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/preload_video.txt Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/resource_manager.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/samplerateconv/effect/libresampling.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/samplerateconv/nmfil/wrapper.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/speech_proc/nmf/mpc/dsp_port.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/speech_proc/nmf/mpc/hybrid_buffer/arm2mpc.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/speech_proc/nmf/mpc/hybrid_buffer/mpc2arm.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/speech_proc/nmf/mpc/time_align.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/spl/effect/libspl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/spl/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/synchronous_hsem.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/synchronous_lsem.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/transducer_equalizer/effect/libtransducer_equalizer.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/transducer_equalizer/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/vc1dec/mpc/adapter.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/vc1dec/mpc/ddep.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/vc1dec/mpc/vc1dec.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/volctrl/effect/libvolctrl.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/volctrl/nmfil/effect.elf4nmf Extract: /system/usr/share/nmf/repository/mmdsp_8500_v2/vpp.elf4nmf Extract: /system/usr/share/vim/autoload/spacehi.vim Extract: /system/usr/share/vim/colors/default.vim Extract: /system/usr/share/vim/colors/desert.vim Extract: /system/usr/share/vim/doc/editing.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/help.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/intro.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/motion.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/options.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/scroll.txt Extract: /system/usr/share/vim/doc/tags Extract: /system/usr/share/vim/doc/term.txt Extract: /system/usr/share/vim/filetype.vim Extract: /system/usr/share/vim/ftoff.vim Extract: /system/usr/share/vim/indent.vim Extract: /system/usr/share/vim/indoff.vim Extract: /system/usr/share/vim/plugin/matchparen.vim Extract: /system/usr/share/vim/scripts.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/awk.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/c.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/conf.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/config.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/context.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/cpp.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/css.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/diff.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/doxygen.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/dtd.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/gitcommit.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/help.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/html.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/java.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/javascript.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/logcat.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/lua.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/manual.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/markdown.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/pod.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/sh.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/syncolor.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/synload.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/syntax.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/vb.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/vim.vim Extract: /system/usr/share/vim/syntax/xml.vim Extract: /system/usr/share/zoneinfo/tzdata Extract: /system/usr/srec/config/en.us/baseline.par Extract: /system/usr/srec/config/en.us/baseline11k.par Extract: /system/usr/srec/config/en.us/baseline8k.par Extract: /system/usr/srec/config/en.us/dictionary/basic.ok Extract: /system/usr/srec/config/en.us/dictionary/cmu6plus.ok.zip Extract: /system/usr/srec/config/en.us/dictionary/enroll.ok Extract: /system/usr/srec/config/en.us/g2p/en-US-ttp.data Extract: /system/usr/srec/config/en.us/grammars/VoiceDialer.g2g Extract: /system/usr/srec/config/en.us/grammars/boolean.g2g Extract: /system/usr/srec/config/en.us/grammars/phone_type_choice.g2g Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic.swiarb Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic11.lda Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic11_f.swimdl Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic11_m.swimdl Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic8.lda Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic8_f.swimdl Extract: /system/usr/srec/config/en.us/models/generic8_m.swimdl Extract: /system/vendor/etc/audio_effects.conf Extract: /system/vendor/firmware/fw_bcmdhd.bin Extract: /system/vendor/firmware/fw_bcmdhd_apsta.bin Extract: /system/vendor/lib/libbt-vendor.so Extract: /system/xbin/add-property-tag Extract: /system/xbin/bash Extract: /system/xbin/busybox Extract: /system/xbin/check-lost+found Extract: /system/xbin/cpustats Extract: /system/xbin/dexdump Extract: /system/xbin/dhdutil Extract: /system/xbin/htop Extract: /system/xbin/ksminfo Extract: /system/xbin/latencytop Extract: /system/xbin/libc_test Extract: /system/xbin/libc_test_static Extract: /system/xbin/librank Extract: /system/xbin/lsof Extract: /system/xbin/memtrack Extract: /system/xbin/memtrack_share Extract: /system/xbin/micro_bench Extract: /system/xbin/micro_bench_static Extract: /system/xbin/nano Extract: /system/xbin/opcontrol Extract: /system/xbin/oprofiled Extract: /system/xbin/pigz Extract: /system/xbin/powertop Extract: /system/xbin/procmem Extract: /system/xbin/procrank Extract: /system/xbin/rawbu Extract: /system/xbin/rsync Extract: /system/xbin/sane_schedstat Extract: /system/xbin/showmap Extract: /system/xbin/showslab Extract: /system/xbin/sqlite3 Extract: /system/xbin/strace Extract: /system/xbin/su Extract: /system/xbin/unrar Extract: /system/xbin/vim Extract: /system/xbin/zip about to run program [/tmp/backuptool.sh] with 2 args /tmp/backuptool.sh: cd: line 99: can't cd to /tmp/addon.d/ md5sum: can't open '*sh': No such file or directory find: /tmp/addon.d/: No such file or directory find: /tmp/addon.d/: No such file or directory find: /tmp/addon.d/: No such file or directory cp: can't stat '/tmp/addon.d/*': No such file or directory about to run program [/sbin/busybox] with 3 args Extract: /tmp/check_ramdisk_partition.sh Extract: /tmp/remove_modules.sh about to run program [/sbin/busybox] with 4 args about to run program [/tmp/check_ramdisk_partition.sh] with 1 args umount: can't umount /ramdisk: Invalid argument 1+0 records in 1+0 records out 2 bytes (2B) copied, 0.002289 seconds, 873B/s -> Extracting recovery folder... Extract: /tmp/recovery.cpio.gz Extract: /tmp/recovery_install.sh -> Extracting genfstab folder... Extract: /tmp/genfstab.sh Extract: /tmp/sh -> Extracting osfiles folder... Extract: /tmp/cm11.cpio.gz Extract: /tmp/codina/init.samsungcodina.rc Extract: /tmp/codina/recovery_default.prop Extract: /tmp/codinap/init.samsungcodina.rc Extract: /tmp/codinap/recovery_default.prop Extract: /tmp/common/init.u8500.rc Extract: /tmp/osfiles_install.sh Extract: /tmp/recovery_default.prop about to run program [/sbin/busybox] with 5 args -> Extracting ramdisk folder... Extract: /ramdisk/modules/autoload/bfq-iosched.ko Extract: /ramdisk/modules/autoload/cpufreq_interactive.ko Extract: /ramdisk/modules/autoload/cpufreq_ondemandplus.ko Extract: /ramdisk/modules/autoload/cpufreq_zenx.ko Extract: /ramdisk/modules/autoload/logger.ko Extract: /ramdisk/modules/j4fs.ko Extract: /ramdisk/modules/param.ko -> Generating fstab... about to run program [/tmp/genfstab.sh] with 1 args + FSTAB=/ramdisk/fstab + PART_PTRN=mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* + set -A MNT_PT -- /system /cache /modemfs /efs /data /preload + set -A PART_NUM -- 3 4 2 7 5 9 + set -A PART_FLAGS_EXT4 -- ext4 ro,noatime,errors=panic wait ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check ext4 noatime,nosuid,nodev,discard,noauto_da_alloc,errors=panic wait,check,encryptable=/efs/metadata ext4 ro,noatime,errors=panic wait + set -A PART_FLAGS_F2FS -- f2fs ro wait f2fs rw,discard,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,flush_merge,background_gc=off,inline_xattr,active_logs=2 wait f2fs noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check f2fs noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check f2fs rw,discard,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,flush_merge,background_gc=off,inline_xattr,active_logs=2 wait,nonremovable,encryptable=/efs/metadata f2fs ro,noatime,errors=panic wait + OUTPUT=/ramdisk/fstab.tmp + rm -f /ramdisk/fstab.tmp + touch /ramdisk/fstab.tmp + LEN=5 + seq 0 5 + awk {print $1} + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /system + cat /ramdisk/fstab + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p3 + [ -z /dev/block/mmcblk0p3 ] + dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.000152 seconds, 6.5MB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /system == /system ] + [ 0 == 0 ] + mount -t ext4 /dev/block/mmcblk0p3 /system mount: mounting /dev/block/mmcblk0p3 on /system failed: Device or resource busy + cat /system/build.prop + grep ro.build.version.release + awk -F= {print $2} + VERSION=4.4.4 + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /system == /preload ] + [ 0 == 0 ] + echo /dev/block/mmcblk0p3 /system ext4 ro,noatime,errors=panic wait + >>/ramdisk/fstab.tmp + cat /ramdisk/fstab + awk {print $1} + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /cache + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p4 + [ -z /dev/block/mmcblk0p4 ] + dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.000245 seconds, 4.0MB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /cache == /system ] + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /cache == /preload ] + [ 0 == 0 ] + echo /dev/block/mmcblk0p4 /cache ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check + >>/ramdisk/fstab.tmp + cat /ramdisk/fstab + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /modemfs + awk {print $1} + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p2 + [ -z /dev/block/mmcblk0p2 ] + dd if=/dev/block/mmcblk0p2 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.002227 seconds, 454.3KB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /modemfs == /system ] + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /modemfs == /preload ] + [ 0 == 0 ] + echo /dev/block/mmcblk0p2 /modemfs ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check + >>/ramdisk/fstab.tmp + cat /ramdisk/fstab + awk {print $1} + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /efs + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p7 + [ -z /dev/block/mmcblk0p7 ] + dd if=/dev/block/mmcblk0p7 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.002075 seconds, 487.6KB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /efs == /system ] + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /efs == /preload ] + [ 0 == 0 ] + echo /dev/block/mmcblk0p7 /efs ext4 noatime,nosuid,nodev,errors=panic wait,check + >>/ramdisk/fstab.tmp + awk {print $1} + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /data + cat /ramdisk/fstab + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p5 + [ -z /dev/block/mmcblk0p5 ] + dd if=/dev/block/mmcblk0p5 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.001709 seconds, 592.0KB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /data == /system ] + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /data == /preload ] + [ 0 == 0 ] + echo /dev/block/mmcblk0p5 /data ext4 noatime,nosuid,nodev,discard,noauto_da_alloc,errors=panic wait,check,encryptable=/efs/metadata + >>/ramdisk/fstab.tmp + awk {print $1} + grep -e mmcblk[01]p[1-9]*[ \t]* /preload + cat /ramdisk/fstab + NEW_PART[$i]= + [ -z ] + NEW_PART[$i]=/dev/block/mmcblk0p9 + dd if=/dev/block/mmcblk0p9 of=/tmp/tmp count=1 bs=1036 1+0 records in 1+0 records out 1036 bytes (1.0KB) copied, 0.001373 seconds, 736.9KB/s + grep -c őň /tmp/tmp + is_part_f2fs=0 + [ /preload == /system ] + [ 4.4.4 != 4.1.2 ] + [ /preload == /preload ] + break + cat /ramdisk/fstab + grep /devices/sdi2/mmc_host/mmc0/mmc0 + VOLD_DEV0=/devices/sdi2/mmc_host/mmc0/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:8,nonremovable,noemulatedsd + cat /ramdisk/fstab + grep /devices/sdi0/mmc_host/mmc1/mmc1 + VOLD_DEV1=/devices/sdi0/mmc_host/mmc1/mmc1 auto auto defaults voldmanaged=sdcard1:auto + [ -z /devices/sdi2/mmc_host/mmc0/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:8,nonremovable,noemulatedsd ] + [ -z /devices/sdi0/mmc_host/mmc1/mmc1 auto auto defaults voldmanaged=sdcard1:auto ] + echo /devices/sdi2/mmc_host/mmc0/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:8,nonremovable,noemulatedsd + >>/ramdisk/fstab.tmp + echo /devices/sdi0/mmc_host/mmc1/mmc1 auto auto defaults voldmanaged=sdcard1:auto + >>/ramdisk/fstab.tmp + echo /dev/block/mmcblk0p15 /boot emmc defaults recoveryonly + >>/ramdisk/fstab.tmp + mv /ramdisk/fstab /ramdisk/fstab.bak + mv /ramdisk/fstab.tmp /ramdisk/fstab Yours phone is standard variant without NFC... -> Installing OS files... about to run program [/tmp/osfiles_install.sh] with 2 args + DEVICE=codina + DEV_SCRIPT=init.samsungcodina.rc + DEF_PROP=recovery_default.prop + ramdisk_path=/tmp/ + os= + dev_files=/tmp/codina + mv -f /ramdisk/init.u8500.rc /ramdisk/init.u8500.rc.bak + cp -f /tmp/common/init.u8500.rc /ramdisk + chmod 750 /ramdisk/init.u8500.rc + test -f /ramdisk/boot.cpio.bak + cp /tmp/cm11.cpio.gz /ramdisk/boot.cpio.gz + mv -f /ramdisk/init.samsungcodina.rc /ramdisk/init.samsungcodina.rc.bak + mv -f /ramdisk/recovery_default.prop /ramdisk/recovery_default.prop.bak + cp /tmp/codina/init.samsungcodina.rc /ramdisk + cp /tmp/codina/recovery_default.prop /ramdisk + chmod 750 /ramdisk/init.samsungcodina.rc + chmod 644 /ramdisk/recovery_default.prop about to run program [/tmp/recovery_install.sh] with 1 args -> Flashing kernel script result was [/system] Installer Sucessfull (Status 0) End at : Wed Jan 25 02:42:17 2012

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

3 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

A, no tak. W logu jest: cant mount dev...

Jakie masz recovery?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 0

Tymczasowe CWM. Wgrałem już CM12.1 (5.1.1), wszystko działało ładnie pięknie. Wyłączyłem, aby wgrać gaapsy, nie mogłem wejść do recovery (podczas instalatora AROMA CM12.1, instalowało TWRP), potem pomyślałem, aby uruchomić normalnie. Pokazuje się przez chwilkę logo samsunga, potem czarny ekran to chyba jakiś bootloop.

 

Pozostaje w kółko wgrywanie stocka i poszukiwanie rozwiązania.

Tryb download działa.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 0

Naprawiłeś już?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz - Warunki użytkowania, Polityka prywatności