Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych użytkowników forum.cyanmod.pl

Drodzy Użytkownicy,

Poniżej przedstawiamy informację dla użytkowników forum.cyanmod.pl. Dotyczy ona ochrony danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – zwanych dalej jako „RODO” – właściciel forum internetowego znajdującego się pod adresem forum.cyanmod.pl, tj. Przemysław Pawliński prowadzący również działalność gospodarczą SKYREX, przekazuje Użytkownikom forum.cyanmod.pl, wymagane aktualnymi przepisami, informacje dotyczące ochrony ich danych osobowych, przetwarzanych w ramach funkcjonowania forum.cyanmod.pl.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników forum jest Przemysław Pawliński, prowadzący działalność gospodarczą SKYREX sp. z o.o., adres e-mail – kontakt@skyrex.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. W celu niezbędnym do korzystania z forum.cyanmod.pl przez użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu rozpoczęcia korzystania z forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanych jako „RODO”).
  2. W celu realizacji uzasadnionych z punktu widzenia prawa interesów Administratora forum (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO). W szczególności w następujących celach – archiwalnych, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych osobowych zgromadzonych na forum oraz w celach niezbędnych do obrony przed nimi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  3. W celu przesyłania przez Administratora Forum informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany (podany podczas rejestracji) adres e-mail. Podstawą do przetwarzania tego typu danych osobowych jest uzyskanie od Użytkownika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO).
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników forum przez okres:
  1. Posiadania przez Użytkownika aktywnego konta na Forum. Dane osobowe Użytkownika, którego konto na forum zostało usunięte, mogą być przetwarzane przez Administratora forum na kopii zapasowej aż do momentu jej aktualizacji.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji określonych i prawnie uzasadnionych interesów Administratora forum, do czasu ich wykonania lub wniesienia przez Użytkownika forum sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  3. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika forum na otrzymywanie informacji handlowej w wiadomościach e-mail (drogą elektroniczną). W tym celu dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w związku z prowadzonymi przez władze postępowaniami, np. organy wymiaru sprawiedliwości, policja, prokuratura. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami Administratora forum.
 5. Administrator forum informuje, iż w związku z RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do treści danych osobowych Użytkownika, w tym dostęp do uzyskania kopii zapasowej danych osobowych
  2. Prawo do żądania poprawienia (sprostowania) podanych danych osobowych, gdy treść danych jest niekompletna lub nieprawidłowa.
  3. Prawo do żądania usunięcia (skasowania) danych osobowych Użytkownika forum, przetwarzanych w sposób bezprawny i bezpodstawny, tzw. prawo do bycia zapomnianym. Ma ono zastosowanie w następujących przypadkach:
   1. Gdy dane osobowe Użytkownika są już zbędne dla celów, do których zostały zebrane
   2. Gdy Użytkownik sprzeciwił się wobec przetwarzania jego danych osobowych
   3. Gdy Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych (brak podstaw na przetwarzanie jego danych osobowych)
   4. Gdy dane osobowe Użytkownika forum przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem
   5. Gdy dane osobowe Użytkownika forum muszą być usunięte, celem wywiązania się z obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika forum. Ma ono zastosowanie w następujących przypadkach:
   1. Gdy Użytkownik forum poddaje w wątpliwość poprawność własnych danych osobowych
   2. Gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodnie z obowiązującym prawem, a Użytkownik forum sprzeciwia się skasowania danych w zamian żądając ograniczenia
   3. Gdy Administrator forum wyraził brak zapotrzebowania na dane osobowe do własnych, określonych celów, aczkolwiek Użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą domaga się ich w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
   4. Gdy Użytkownik forum sprzeciwił się wobec przetwarzania jego danych osobowych do czasu określenia, uzasadniony w sposób prawny interes Administratora forum pełni funkcję nadrzędną wobec podstawy wysuniętego sprzeciwu przez Użytkownika forum
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika forum dokonuje się na podstawie wyrażenia zgody lub zawartej umowy. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik forum ma prawo żądania do przesyłania własnych danych osobowych do innego Administratora, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownik forum w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jego danych personalnych jest uzasadniony w ujęciu prawnym interes Administratora forum.
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z obowiązującym prawem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, które spełniono na podstawie wyrażenia zgody przed jej cofnięciem.
  8. Prawo do wniesienia do organu nadzorczego odpowiedzialnego za przestrzeganie ochrony danych osobowych w Polsce, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy Użytkownik forum uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z RODO.
 6. Podanie danych osobowych w celu założenia konta na forum przez osobę oraz korzystanie z forum przez Użytkownika jest dobrowolne. Niemniej jednak niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości utworzenia konta na Forum.

 

Opublikowano: 25.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 2.06.2018

Usługi zewnętrzne

Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres email i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
Niewidoczna reCAPTCHA
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz - Warunki użytkowania, Polityka prywatności