Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania forum.cyanmod.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin prezentuje warunki korzystania z forum.cyanmod.pl.
 2. Regulamin staje się wiążący z chwilą wypełnienia, a w następstwie wysłania formularza rejestracyjnego lub w chwili zaakceptowania warunków po wprowadzonych zmianach.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie działania forum.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z forum zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami netykiety oraz normami moralnymi. Użytkownik ma również na uwadze przestrzeganie prawa polskiego.
 5. Administrator zapewnia, że będzie chronił języka polskiego w myśl przepisów zawartych w Ustawie o Języku Polskim.
 6. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, nie podlegają stosowaniu dowolnej interpretacji. Będą one rozpatrywane indywidualnie przez Administratora Forum.

Publikowanie treści

 1. Na Forum zabrania się zamieszczania i rozpowszechniania materiałów, które zawierają treści ogólnie przyjęte za niewłaściwe i niezgodne z polskim prawem, m.in. treści pornograficzne, zawierające groźby, nienawistne, nawołujące do rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, konfliktów między narodami.
 2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie m.in. przekazywania oprogramowania pozyskanego w sposób nielegalny, wskazywania źródeł w celu zdobycia nielegalnego oprogramowania, udzielania informacji pozwalających korzystać z nielegalnego oprogramowania. Zakazuje się łamania i przywłaszczania praw autorskich oraz zadawania pytań związanych ze sposobem pozyskania rzeczy, o których mowa wyżej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do kulturalnego wyrażania własnych wypowiedzi, mając na uwadze przekonania i uczucia innych osób.
 4. Użytkownik uznaje fakt, że osoby funkcyjne Forum, jeśli zajdzie taka potrzeba, mają prawo do zmiany, usuwania oraz zamykania każdego wątku w każdej chwili.
 5. Użytkownik, który będzie swoimi wypowiedziami negatywnie wpływał na spójność wątków i zaniżał ogólny poziom dyskusji, może zostać upomniany publicznie, prywatnie, otrzymać negatywną reputację lub jedno oficjalne ostrzeżenie. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do ostrzeżenia, może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony. W przypadku nagminnego zaniżania poziomu dyskusji lub wykazywania negatywnego wpływu na spójność wątków, Użytkownik może zostać usunięty z listy osób korzystających z forum.
 6. Przez zaniżanie poziomu wypowiedzi w dyskusji rozumie się m.in. niestosowanie się do zasad ortografii, stosowanie wulgarnych słów, tzw. zaczepek pod adresem innych Użytkowników forum, pisanie językiem budzącym wątpliwości, niezrozumiałym.
 7. Przez negatywny wpływ na spójność wątków rozumie się m.in. pisanie postów odbiegających od tematu głównego, tworzenie wypowiedzi zaburzających zwykłą komunikację pomiędzy Użytkownikami forum oraz odsyłanie do innych stron internetowych w celu uzyskania pomocy, odpowiedzi na zadane pytanie.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu ogólnej dyskusji poprzez tworzenie postów znacząco odbiegających od tematu głównego, pisanie wypowiedzi, które poprzez treść burzą relacje oraz porządek pomiędzy pozostałymi Użytkownikami forum, oznaczają także regularne, publiczne upominanie innych o zasadach gramatyki polskiej, ortografii, interpunkcji oraz spójności wypowiedzi. Prosimy, aby upominanie o zasadach gramatyki polskiej, pisowni, spójności wypowiedzi, odbywało się po uzyskaniu osób funkcyjnych forum. Prosimy również, by wszelkie uwagi, odbiegające od wątku głównego, związane ze wskazaniem poprawnej wersji danego słowa, sformułowania, zdania, stylu wypowiedzi, kierować do danego Użytkownika forum w wiadomości prywatnej.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykazywanie negatywnego wpływu na spójność wątków poprzez odsyłanie Użytkowników forum do innych serwisów, stron internetowych, for w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, oznacza także odsyłanie Użytkowników forum do wyszukiwarek, podawanie linków do wyszukiwarek jako jedyny sposób na uzyskanie poprawnej i pomocnej odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie (bez względu na to, czy podany link kieruje do samej wyszukiwarki czy wyników wyszukiwania). Adres wyszukiwarki lub dany wynik wyszukiwania może zostać podany jedynie jako uzupełnienie całkowicie wyczerpującej wypowiedzi – odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie, którym Użytkownik się posiłkuje lub wskazuje na ewentualną możliwość uzyskania dalszych, pomocnych odpowiedzi.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podpis stworzony w profilu Użytkownika to blok tekstu, który może być również dodawany do postów publikowanych i udzielanych odpowiedzi. Dozwoloną liczbą linków reklamowych tzw. klikanych (nonprofit) wynosi 1 (słownie jedna sztuka). W podpisie można stosować więcej linków, niemniej jednak muszą one być w domenie forum.cyanmod.pl. Dozwolona liczba linii to 5 (słownie pięć sztuk), przy czym należy zwrócić uwagę, iż pusta linia jest również linią. W podpisie można także stosować grafikę (w odpowiednich wymiarach). W przypadku powstania kwestii spornych, sytuację rozwiązuje Administrator forum. Podjęta decyzja jest nieodwołalna.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posty, wątki, wypowiedzi oraz wiadomości napisane na forum stanowią wyłączną własność autora, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. W przypadku jednak usunięcia Użytkownika z listy osób korzystających z forum, Użytkownik zgadza się, aby napisane wiadomości, posty, wątki i wypowiedzi, które stanowią część integralną, pozostały na forum, tym samym nie zaburzając sensu ogólnej dyskusji.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do nie umieszczania treści pochodzących z serwisów konkurencyjnych, obejmujących wątki identyczne lub podobne dla właściwej strony internetowej bądź serwisu. Treści, które pochodzą z serwisów konkurencyjnych zostaną usunięte. Ponadto Użytkownik takowej treści może zostać upomniany lub oficjalnie ostrzeżony.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskiwania pomocy oraz odpowiedzi na zadane pytania w ramach ogólnego, poprawnie skonstruowanego tematu, wątku. Zabrania się korzystania z wiadomości prywatnych, statusów, shoutboxa, a także innych miejsc w celu zadania pytania lub uzyskania pomocy związanej z ogólnie przyjętą tematyką forum.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wymagając szacunku i kulturalnego zachowania od innych osób, również zobowiązany jest do okazywania szacunku i wysokiej kultury osobistej innym Użytkownikom.
 2. Użytkowników prosi się o nie pisanie wypowiedzi, komentarzy i postów pod wpływem negatywnych emocji.
 3. Zanim Użytkownik zatwierdzi swój post, pytanie proszony jest o jego ponowne przeczytanie. Prosi się o sprawdzenie błędów gramatycznych oraz zastanowienie się, czy wypowiedź Użytkownika zawiera jasny przekaz, wyrażający odpowiednie poglądy, z którymi będzie również identyfikowany przez pozostałych korzystających z forum.
 4. Użytkowników prosi się o zwrócenie uwagi na publikowane wątki – w Internecie bowiem nikt nie jest anonimowy.
 5. Administrator forum nie odpowiada za opublikowane wypowiedzi przez Użytkowników forum.
 6. Administrator forum nie kasuje kont oraz treści dodanych przez Użytkowników forum na żądanie.

Opublikowano: 25.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 2.06.2018

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz - Warunki użytkowania, Polityka prywatności